Kategoria Bez kategorii Caritas Archidiecezji Warszawskiej

KATEGORIA Bez kategorii

  • „(…) Sądzę, że jest wiele powodów, dla których nie chcemy podejść do śmierci spokojnie. Jedną z ważniejszych przyczyn jest fakt, że śmierć teraz stała się pod wieloma względami znacznie bardziej przerażająca, zwłaszcza bardziej samotna, zmechanizowana i zdehumanizowana (…)” wydaje się, że tekst pisany przez Elizabeth Kubler Ross w drugiej połowie XX wieku nie uległ dezaktualizacji. […]

    CZYTAJ WIĘCEJ
  • Caritas Archidiecezji Warszawskiej poszukuje osoby na stanowisko psychologa dla dzieci i rodziców w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej. Wymagania: wykształcenie wyższe wymagane zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami) minimum 5 lat doświadczenia w pracy […]

    CZYTAJ WIĘCEJ