Kategoria admin Caritas Archidiecezji Warszawskiej - page 91

Author Archives admin

 • 24 września 2011 przedstawiciele Parafialnych Zespołów Caritas przybyli do centrali Caritas AW na okresowe spotkanie. Po mszy św. odprawionej w kaplicy „Res Sacra Miser” nastąpiło spotkanie robocze, na którym podjęto następujące tematy: podsumowanie akcji kolonijnej, dalsza realizacja programu PEAD z uwzględnieniem kontroli ze strony Agencji Rynku Rolnego, współpraca ze Szkolnymi Kołami Caritas, program zbliżającego się Tygodnia Miłosierdzia […]

  CONTINUE READING
 • W środę 21 września członkowie i opiekunowie Szkolnych Kół wraz z dyrektorem Caritas AW, ks. Z. Zembrzuskim i koordynatorem SKC, p. E. Jackiewicz, uczestniczyli na Jasnej Górze w zorganizowanym przez Caritas Polska Forum Młodych Wolontariuszy SKC. Program Forum obejmował mszę świętą pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, świadectwa wolontariuszy pierwszych Szkolnych Kół, spektakl w wykonaniu więźniów oraz … pyszny obiad. W imprezie […]

  CONTINUE READING
 • Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas A.W. ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę leków dla ZNZOZ Caritas A.W. Termin składania ofert upływa dnia 21.07 .2011r. godz. 9.00 Miejscem składania ofert jest Sekretariat ZNZOZ Caritas A.W. Ul. Krakowskie Przedmieście 62 od 8.00 do 16.00 Otwarcie ofert dnia 21.07.2011r. godz. 9.30 Gabinet […]

  CONTINUE READING
 • W drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011  programem „Skrzydła” zostało objęte 32 dzieci, w tym 21 dzieci ze środków pochodzących od indywidualnych darczyńców, 5  dzieci w ramach dotacji z Caritas Polska oraz 6 dzieci z darowizny od firmy KARMAR S.A. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom przekazującym środki finansowe i dary rzeczowe!

  CONTINUE READING
 • 10 lutego 2011 r. miało miejsce spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Caritas działających w ramach Caritas warszawskiej. Podsumowano działalność Kół w roku ubiegłym i przedyskutowano plany na rok 2011. Niezależnie od prowadzenia lokalnej działalności pomocowej Szkolne Koła angażują się w szersze akcje warszawskiej Caritas takie jak: wydawanie żywności w ramach PEAD, pozyskiwanie darczyńców „jednego procenta”, okazjonalne zbiórki, program „Skrzydła” czy akcja […]

  CONTINUE READING
 • 11 stycznia wolontariusze  Parafialnych Zespołów Caritas archidiecezji warszawskiej zebrali się na corocznym „opłatku”. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kaplicy „Res Sacra Miser”. Po życzeniach świątecznych przyszedł czas na wymianę informacji. Obrady poprowadzili ks. Zbigniew Zembrzuski, dyr. Caritas AW, oraz Koordynator programu PEAD p. Aniela Kamińska. Omówiono sprawy sprawozdawczości, podsumowano akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zaplanowano […]

  CONTINUE READING
(I use my own pagination)s