Kategoria 2021 luty Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Monthly Archives: luty 2021

 • z dn. 22 lutego 2021 r. dotyczące świadczenia usług asystenckich dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności – Uczestników/Uczestniczek projektu „RÓWNI NA STARCIE!”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu […]

  CONTINUE READING
 • Niespodzianką noworoczną dla pacjentów ODL było pojawienie się na terenie ośrodka przenośnego piekarnika. Rozpoczęliśmy wypieki domowych ciast i innych pyszności dla naszych podopiecznych. Dzisiaj szarlotka przygotowana w trakcie terapii zajęciowej, prowadzonej przez panią Lidię. „Przepyszna” – zachwyca się pani Ania, pacjentka hospicjum stacjonarnego.

  CONTINUE READING
 • RÓWNI NA STARCIE Z początkiem roku 2021 Caritas AW, a konkretnie Ośrodek Charytatywny TYLKO we współpracy ze schroniskiem PRZYSTAŃ, przystąpiła do realizacji programu „Równi na Starcie”. Jest to program finansowany ze środków unijnych podejmowany w partnerstwie z dwoma innymi organizacjami. Liderem programu jest Fundacja „Po Drugie” zajmująca się pomocą bezdomnej młodzieży, a drugim partnerem kancelaria […]

  CONTINUE READING
 • ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 5 lutego 2021 r. dotyczące świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „RÓWNI NA STARCIE!”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego na […]

  CONTINUE READING
 • Tu czas zwalnia, każda godzina ma swoją wagę, bowiem pacjentom z każdą chwilą  ich ubywa. I ten kończący się czas odczuwany jest wyraźnie. Na powierzchni niewielkiego oddziału krzątają się pielęgniarki i opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci usadzają pacjentów na wózkach, w klimatycznym saloniku terapeuta zajęciowy prowadzi z chorymi warsztaty, lekarz, pochylony nad łóżkiem chorego waży słowa, wypowiadane […]

  CONTINUE READING
 • Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Warszawskiej składa serdeczne podziękowania dla Firmy Idea Getin Leasing,  Oddział w Warszawie za zakup wymarzonych upominków mikołajkowych dla dzieci osieroconych, których rodzice przebywali pod naszą opieką.  Doceniamy Państwa zaangażowanie i ogromne serca. Caritas znaczy „miłość” i Państwo idealnie wpisujecie się w realizację naszej misji. Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i sukcesów w […]

  CONTINUE READING