Kategoria 2011 sierpień Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Monthly Archives: sierpień 2011

  • Caritas warszawska udziela wsparcia rodzicom stojącym u progu roku szkolnego wobec konieczności zakupu podręczników dla dzieci. Zakup ten bywa dużym obciążeniem dla domowych budżetów. Podręczniki są kupowane i przekazywane według konkretnych, indywidualnych zgłoszeń. Z pomocy korzystają rodzice dzieci uczęszczających do świetlic Caritas oraz inni wnioskodawcy o niskich dochodach.

    CONTINUE READING
  • Akcja letnia warszawskiej Caritas dobiega końca. Trwają jeszcze dwa ostatnie turnusy – w Karpaczu i w Kowarach. Podczas tegorocznych wakacji Caritas zorganizowała 12 turnusów kolonijnych. Każdy z nich miał swój profil i specyfikę. Był turnus plastyczny, taneczny, muzyczny; były turnusy, na których dzieci uczyły się wspinaczki wysokogórskiej i pierwszej pomocy przedmedycznej. Wychowawcy realizowali program edukacyjno-wychowawczy „Podróże” i z dużym zaangażowaniem starali […]

    CONTINUE READING