Kategoria 2007 październik Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Monthly Archives: październik 2007

 • Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c–5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. […]

  CONTINUE READING
 • Caritas Archidiecezji Warszawskiej poszukuje pracowników na następujące stanowiska: 1. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wymogi: – wykształcenie wyższe (ew. studia podyplomowe) w kierunku odpowiadającym specyfice pracy w ŚDS (psychologia, pedagogika, rehabilitacja, praca socjalna itp); – trzyletni staż pracy na stanowiskach związanych z pomocą społeczną; – doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 2.Instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy […]

  CONTINUE READING
 • Z okazji patronalnego święta warszawskiej Caritas – bł. Honorata Koźmińskiego, 12 października odbyła się uroczysta msza św. w kaplicy „Res Sacra Miser”, w której uczestniczyli pracownicy wszystkich placówek Caritas AW. Mszę celebrowali: ks. infułat Zdzisław Król, ks. Mirosław Jaworski – były dyr. Caritas AW oraz obecny dyr. ks. dr Zbigniew Zembrzuski. W homilii ks. Z. Zembrzuski podkreślił, […]

  CONTINUE READING
 • Na początku września została przeprowadzona wielka akcja promocyjna świetlic Caritas AW, dzięki czemu przybyło sporo nowych podopiecznych. Zajęcia świetlicowe odbywają się starym zwyczajem. Są grupy dyżurujące, np.: sprzątająca, podwieczorkowa oraz stałe zajęcia: sportowe, plastyczne, taneczne, kulinarne, socjoterapeutyczne, chodzenie na pływalnie, do kina, na wycieczki. W pierwszych dniach zajęć świetlicowych wakacyjnym wspomnieniom nie było końca. Kolejne […]

  CONTINUE READING
 • 13 października na dziedzińcu ZNZOZ Caritas AW, odbył się koncert dla pacjentów i ich rodzin, w wykonaniu Orkiestry VICTORIA Parafii M.B. Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie, pod dyrekcją płk rez. Juliana Kwiatkowskiego. W programie były znane utwory muzyki klasycznej, ludowej i operetkowej. Mimo niesprzyjającej pogody – jesiennego chłodu, publiczność z przyjemnością i wzruszeniem wysłuchała bogatego repertuaru, m.in. takich utworów jak: „O miłości” […]

  CONTINUE READING
 • 6 października w ZNZOZ Caritas A.W, przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 świętowano Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej, który przebiegał pod hasłem „Przez całe życie – od dzieci do starszych ludzi”. Tegoroczne obchody połączono z opieką nad osieroconymi, realizowaną systematycznie w każdą, pierwszą sobotę miesiąca. Była to podwójna okazja do symbolicznego wsparcia chorych i cierpiących oraz osób pozostających w żałobie, szerzenia […]

  CONTINUE READING