Kategoria 2006 październik Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Monthly Archives: październik 2006

 • 28 i 29 października w ZNZOZ Caritas AW odbyło się szkolenie wolontariuszy z zakresu opieki nad chorym. W programie szkolenia omówiono m.in. takie zagadnienia jak: wolontariat i jego znaczenie w dzisiejszych czasach; posługa osobom starszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym; dolegliwość i ból chorego, zrozumienie cierpienia chorego; pacjent apaliczny – widzi, słyszy, czuje; zasady komunikowania się z chorym i jego rodziną, alzchaimer – […]

  CONTINUE READING
 • 18 października pod auspicjami Komisji Europejskiej, Komisji Kościelnej i Społecznej Konferencji Kościołów Europy (CEC) oraz Sekretariatu Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) odbyło się w Brukseli seminarium pt.: „Usługi socjalne i służba zdrowia. Wkład Kościołów i organizacji kościelnych w europejski model społeczny”. Konferencję Episkopatu Polski, na zaproszenie ks. bpa Piotra Jareckiego – przewodniczącego Biura ds. UE przy KEP i wiceprzewodniczącego COMECE, […]

  CONTINUE READING
 • W niedzielę 29 października o godz. 18.00 w warszawskiej Katedrze, Ksiądz Prymas wręczy papieskie odznaczenie adwokatowi Andrzejowi Rościszewskiemu, likwidatorowi Caritas Zrzeszenie Katolików Świeckich. Wiele Caritas diecezjalnych i zgromadzeń zakonnych dzięki sprawnej i konsekwentnej działalności mecenasa Rościszewskiego odzyskało swój majątek zajęty wcześniej przez władze komunistyczne. Obok Andrzeja Rościszewskiego zostaną jeszcze odznaczeni: Maja Komorowska, profesor Władysław Bartoszewski i profesor Andrzej Stelmachowski.

  CONTINUE READING
 • 13 października, w dniu patrona warszawskiej Caritas – bł. Honorata Koźmińskiego, odbyła się uroczysta msza św. w kaplicy „Res Sacra Miser”, w której uczestniczyli pracownicy wszystkich placówek Caritas AW. Mszę celebrowali: ks. Józef Jędrzejewski (posługujący w Hospicjum Domowym w Raszynie)i ks. Mirosław Jaworski dyr. Caritas AW W homilii ks. Jaworski przybliżył niezwykłą postać bł. Honorata Koźmińskiego, jako człowieka i kapłana, który dla […]

  CONTINUE READING
 • W świetlicach środowiskowych rok szkolny rozpoczęto od rozwieszenia plakatów informujących o działalności placówek oraz od spotkań z pedagogami i dyrekcją szkół znajdujących się na terenie objętym ich działaniem. Na uroczystym spotkaniu, w pierwszym dniu zajęć świetlicowych, wychowawcy życzyli podopiecznym wytrwałości i systematyczności w nauce. Dla wielu z nich to ostatni rok w szkole podstawowej, zatem muszą więcej czasu poświęcić na naukę, aby pod […]

  CONTINUE READING
 • Dyrektor ZNZOZ Caritas A.W. zatrudni: 1. pielęgniarki odcinkowe- do pracy w Hospicjum Stacjonarnym i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Wymagane posiadanie doświadczenia w pracy w opiece paliatywnej i/lub z pacjentem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Chętnie zatrudnimy na umowę o pracę lub umowę zlecenie. 2. lekarza internistę i anestezjologa na umowę zlecenie Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Zakładu pod nr tel. (0 22) […]

  CONTINUE READING