Kategoria 2005 czerwiec Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Monthly Archives: czerwiec 2005

 • Dzień 30 czerwca był ostatnim dniem pobytu likwidatora Caritas Zrzeszenia Katolików Świeckich Pana mec. Andrzeja Rościszewskiego przy Krakowskim Przedmieściu 62 siedzibie głównej zlikwidowanego Zrzeszenia. Organizacja ta była w swej przeszłości formą wrogiej infiltracji Kościoła Katolickiego przez komunistyczną władzę i skupiała w swych szeregach tzw. księży patriotów potępionych przez Watykan. Proces likwidacji został rozpoczęty ponad 10 lat temu przez […]

  CONTINUE READING
 • Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas AW zawarł umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24 na dofinansowanie zakupu pralnicy w wysokości 6 000 zł. Cena pralnicy wyniosła 10.000 zł. Dyrekcja ZNZOZ Caritas AW uprzejmie dziękuje Dyrekcji oddziału PZU Życie za dotychczasową współpracę i wsparcie finansowe.

  CONTINUE READING
 • Warszawa, 18.06.2005 III Krajowemu Kongresowi Eucharystycznemu towarzyszy Papieska Akcja Caritas. Wolontariusze rozprowadzają koszulki z logiem „POKOLENIE JP2”. Kupując koszulkę można wspomóc wyjazd ubogich dzieci na wakacje. Ich sprzedaż będzie prowadzona w stoiskach Kongresu w sobotę oraz w niedzielę przez wolontariuszy na obrzeżach beatyfikacyjnej Mszy św. i na Placu Zamkowym podczas popołudniowego koncertu. Dochód ze sprzedaży koszulek posłuży na wsparcie „PAPIESKIEJ […]

  CONTINUE READING
 • W dniu 15 czerwca 2005 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Caritas Archidiecezji Warszawskiej a Stowarzyszeniem Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS”. Celem porozumienia jest podjecie współpracy w zakresie wspólnej realizacji zadań w następujących dziedzinach: – działania na rzecz osób niepełnosprawnych, – promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, – działalność wspomagająca rozwój […]

  CONTINUE READING
 • W dniach 18-19 czerwca 2005 r. odbył się w Warszawie Kongres Eucharystyczny. Caritas Archidiecezji Warszawskiej wspólnie z Caritas Polską, Caritas Warszawsko-Praską, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, Fundacją Kamila i ZHP zabezpieczyła pomoc medyczną uczestnikom Kongresu. 35 osobom udzielono pomocy medycznej, 7 osób wymagało hospitalizacji.

  CONTINUE READING
 • W drugą sobotę miesiąca wzięliśmy udział w biegu terenowym po Lasku Kabackim, wraz z innymi świetlicami Caritas. Zabawa polegała na odszukaniu – na podstawie mapy – ukrytych w lesie sześciu punktów z zadaniami do wykonania przez drużynę. Dla utrudnienia „pomieszano” dzieci i wychowawców ze wszystkich świetlic. Utworzone zostały tzw. „rodzinki”, czyli drużyny, w skład, których wchodził wychowawca i po kilkoro dzieci z każdej […]

  CONTINUE READING